برخی از نمونه لوگو های طراحی شده توسط شریفی نامی به شرح زیر می باشد.

لطفا جهت سفارش راحی لوگو با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ۰۹۱۲۳۴۹۳۰۰۹